X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Kontakty Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nákupní řád/Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Dodací podmínky na Hobby-Bike.cz
Platební podmínky na Hobby-bike.cz
Reklamační řád
Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Hobby-bike.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.        Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Hobby-bike.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


2.        Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.


3.        Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů s předepsanými údaji a náležitostmi.


4.        Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.


5.        Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jejím převzetím.


6.        Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Hobby-bike.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


B. Reklamace
1.        Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.


2.        Internetového obchodu Hobby-Bike.cz a právním řádem platným v ČR.


3.        Zboží reklamujte u nás.


4.        Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@hobby-bike.cz nebo na adrese Hobby Bike , Staňkova 2114, Pardubice 53002


5.        Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení a to v původním stavu s veškerým příslušenstvím.


6.        Zboží na reklamaci posílejte v bezpečném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Dále viz. reklamační řád

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo ve smyslu občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů. Pokud se tak rozhodne poslat,musí zaslat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování. (Určující je datum převzetí a zaplacení). Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, způsobem zaslaném reklamujícím. Domluví-li se na převodu peněz prostřednictvím Bankovního převodu z účtu.


Kupující však nemůže odstoupit podle výše uvedeného od kupní smlouvy: na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

E. Práva a povinnosti prodávajícího

1.        Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, případně v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.


2.        Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).


3.        Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.


4.        Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


5.        Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději od doručení písemného odstoupení od smlouvy a dodání veškerých údajů pro zaslání.

F. Práva a povinnosti kupujícího

1.        Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.


2.        Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


3.        Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení bez udání důvod.


4.        Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

G. Závěrečná ustanovení


1.        Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


2.        Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Hobby-bike.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


3.        Účastníci s výslovně ve smyslu ust. §  občanského zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem dle § 1829,1832,53.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2017.

Nahoru


Dodací podmínky na Hobby-Bike.cz

1.        Místo plnění:

      a) Místem plnění je sklad prodávajícího, kde je většina zboží sváženo, příp. sklad našeho dodavatele.

2.        Dodání zboží:

      a) Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, prostřednictvím PPL nebo České pošty Vám ho odešleme do 5 pracovních dnů. Jestliže zboží skladem není, pracovnice z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat. V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy přesně Vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.

3.        Součástí dodávky není instalace zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, pakliže se jedná o náhradní díly není záruční list přiložen a záruka se vztahuje dle podmínek občanského zákoníku platný od 1.1.2017, záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce jsou u zboží, které nespadá do kategorie náhradních dílů přiložen vždy ke zboží.


4.        Osobní odběr – po předchozí telefonické domluvě, s přijatým formulářem, který byl doručen na Vaši emailovou adresu, se prokážete na odběrním místě společnosti na adrese Staňkova 2114, Pardubice 53002. PROVOZNÍ DOBA Po – PÁ : 08.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 (osobní odběr po domluvě v případě, že je zboží na skladě i v SO a Ne po tel. domluvě).

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2017.

Nahoru


Platební podmínky na Hobby-bike.cz

1.        Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran.


2.        V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, Pavel Bartoš Hobby-bike.cz, má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Pavel Bartoš Hobby-bike.cz má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě Pavel Bartoš Hobby-bike.cz zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího po předložení správných dodacích a kontaktní iniciálu, aby se předešlo špatnému doručení finančních prostředků.


3.        Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.


4.        Platební metody: V současné době můžete platit v internetovém obchodě Hobby-bike.cz těmito způsoby:


a. Dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt dopravou PPL, přepravní službou či Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí.
Zásilky do 30 kg: posíláme Českou poštou nebo PPL. Poštovné do 3000,- Kč je 135,- Kč (Česká pošta), 165,- Kč (PPL).
Zásilky nad 30 kg: posíláme pouze přes PPL službu. Poštovné od 3000,- Kč je 190,- Kč a více
Je-li objednané zboží ve větší hodnotě než 5000,- Kč, poštovné je zdarma.

Poštovné do zahraničí se cena pohybuje dle platného ceníku Hobby Bike – doprava.


b. Osobně - objednané zboží je možné po dohodě zaplatit přímo na odběrním místě po tel. a emailové domluvě (čas a datum) ve společnosti: Staňkova 2114, Pardubice 53002, PROVOZNÍ DOBA Po - PA : 8.00 -12.00, 13.00 - 19.00

Zboží momentálně není možné platit kartou!


c. Bankovním převodem - zaslání peněz předem na účet 1221493309/0800, kde variabilní symbol je číslo objednávky.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2017.

Nahoru


Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě Hobby-bike.cz

I. Obecné podmínky reklamace


1.        Povinnosti kupujícího: Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat poštou na adresu provozovatele Hobby Bike, Staňkova 2114, Pardubice 53002. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury / dodacího listu / dd)


2.        Povinnosti prodávajícího: Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Den započetí reklamační lhůty 30 dnů vzniká převzetím zboží Prodávajícím od Kupujícího.

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1.        Všeobecná ustanovení: Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána daňový doklad a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu u dopravce. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem či dd se skutečným dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list a dd, je povinen podat písemnou zprávu adresovanou na jméno obchodníka (info@hobby-bike.cz), který vyhotovil fakturu.


2.        Záruční podmínky
a. Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím, dd nebo záručním listu a či dle platném znění občanského zákoníku. Tato doba začíná dnem převzetím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu či dd (daňového dokladu).
b. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu. Který musí být i zaslán v el. podobě na adresu info@hobby-bike.cz, pro evidenci reklamace a k brzkému vyřízení.


      Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace),
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v  podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v  dokumentaci,
  • zboží bylo poškozeno živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v  dokumentaci,
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2017.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahoru


Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Hobby-bike.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

Nepoužijeme svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu Hobby-bike.cz

Poslat na e-mail Tisknout

Cyklistické potřeby